Lys2

Min Sidste Vilje er et dokument indholdende de ønsker man måtte have i forbindelse med ens egen begravelse. Dette vil hjælpe de pårørende således, at de kan arrangere begravelsen eller bisættelsen i henhold til de ønsker man har haft.

Vi tilbyder at gemme en genpart af dokumentet i vores arkiver.

Dokumentet “Min Sidste Vilje” kan enten afhentes i vores butik eller tilsendes.

Det sidste farvel – Når nogen dør

Det er en praktisk vejledning ved livets ophør. Her er det beskrevet, hvad man skal gøre ved et dødsfald.

Brochuren kan enten afhentes i vores butik eller tilsendes.