blomster_slider

N.P. Rostrups historie begynder i 1844.

Virksomheden N.P. Rostrup har en 176 års historie bag sig, som begynder i Kongens København i1844. Det er en tid, hvor man kan risikere at møde digteren og forfatteren H.C.Andersen eller filosoffen Søren Kierkegaard på Routen, eller det vi i dag kalder Strøget. Og så er det året efter, at Tivoli bliver opført af Georg Carstensen.

Nationalliberalismen præger landet i disse år, og Christian 8., som er blevet kronet i 1839, bliver den sidste  enevældige konge af Danmark. De fire stænderforsamlinger rådgiver kongen i perioden 1831 indtil 1848, hvor enevælden ophører. Og Frederik 7. er konge, da Grundloven træder i kraft 5. juni 1849.

Så det er en spændende tid i Danmark, hvor store forandringer foregår, at N.P. Rostrup starter virksomhed. I København er Industriforeningen netop stiftet, som senere bliver til Dansk Industri. I 1840 stiftes Håndværkerforeningen som er en udløber af Industriforeningen.

Begyndelsen

N.P. Rostrup er født i 1806 og uddannet snedker, men avancerer 1. februar 1844 til Stykmester og bliver to dage senere optaget i Københavns Snedkerlaug som snedkermester. Senere samme dag åbner N.P. Rostrup som 38-årig  sit snedkermesterværksted i Pilestræde.

Det er først i slutningen af 1840’erne, at N.P. Rostrup langsomt omlægger forretningen fra møbel- og bygningssnedkeri til fremstilling af kister. Pga. kolera-epidemien i 1853 bliver der stort behov for kistesnedkere og virksomheden vokser.

Men samtidig er N.P. Rostrup og hans svende dygtige håndværkere, som formår at bygge flotte kister i alle træsorter. N.P. Rostrup er desuden god til at planlægge og organisere hele begravelses-processen, så flere kendte Københavnske familier begynder at benytte netop N.P. Rostrup.

Nye tider

Forordningen om begravelser fra 1860 stiller store og nye krav til begravelser i København, og N.P. Rostrup udvikler forretningen, så den kan leve op til de nye regler, bl.a.om nye standarder for materiale, transportforhold, vogne, heste og personale. 

Selvom forretningen er yderst diskret, rygtes det i København, at N.P. Rostrup er den bedemand, som de kendte benytter. Derfor begynder kundetilgangen at stige yderligere i 1860’erne, hvor det meste af forretningen nu er Københavns mest benyttede ligkistemagasin.

Pga. virksomhedens gode renommé og mange stilfulde begravelser, kommer en række kendte danskere til at foretage den sidste rejse hos N.P. Rostrup. Det gælder bl.a. præsten og filosoffen N. F. S. Grundtvig, H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Komponist P. Heise, Marineminister O.H. Lütken og mange flere.

Dette er første del af historien om N.P. Rostrup.